Integritetspolicy

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därför har vi en policy som beskriver hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Intressanta Hus Sverige AB. Intressanta Hus Sverige AB ingår i Intressanta Hus Sverige Holding AB koncernen. Andra bolag som även ingår i Intressanta Hus Sverige Holding koncernen är IH Entreprenad och IH Produktion.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i Intressanta Hus verksamhet är Intressanta Hus Sverige Holding AB, Org. nr 559147-2765 (nedan benämnt ”vi”, ”vår”, ”Intressanta Hus”, ”Intressanta Hus koncernen”).

För kontakt och frågor maila privacy@intressantahus.se.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Intressanta Hus samlar endast in och sparar de personuppgifter som du själv har uppgett till oss och via den metadata (Cookies) vi samlar in på intressantahus.se via Google Analytics.

Uppgifter som samlas in för intresseanmälan på hemsida eller via personlig kontakt
Namn, telefonnummer, e-post & byggort

Uppgifter som samlas in vid avtal
Namn, telefonnummer, e-post, personnummer, bostadsadress, byggplatsadress, fastighetsbeteckning samt information om vilka tjänster och produkter du beställer.

Felanmälan
När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Cookies

Intressanta Hus webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator.

Klicka här för att ändra dina samtyckesinställningar

Vi använder tredjeparts-cookies kopplade till analysverktyget Google Analytics. Verktyget hjälper oss att förstå hur våra besökare använder vår webbplats, detta hjälper oss att göra intressantahus.se bättre. Dessa cookies lagras upp till två år. Läs mer om Google Analytics cookies här.

Neka cookies
Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Intressanta Hus webbplats fungerar även om du nekar cookies.

Mer information om cookies
Lär dig mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida

Varför samlar vi in uppgifter?

Vi samlar personuppgifter för att kunna besvara din intresseanmälan eller hantera ditt ärende. Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information för ändamålet att hantera intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt för statistik och utvärdering.

Vem får tillgång till uppgifterna?

Dina uppgifter behandlas inom Intressanta Hus koncernen. De bolag som ingår i Intressanta Hus koncernen är Intressanta Hus Sverige AB, IH Entreprenad AB och IH Produktion AB.

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföring utanför Intressanta Hus koncernen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att uppfylla Intressanta Hus åtaganden gentemot dig eller om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har ditt medgivande.

Exempel när vi i vissa fall behöver dela med oss av dina personuppgifter till annan part:

– Vissa av våra säljare på Intressanta Hus arbetar som agenter, det innebär att de säljer våra hus via sina egna bolag åt Intressanta Hus. Om vår agent ansvarar för din byggort delas personuppgifterna med den säljaren/agenten.

– Underleverantörer som hjälper oss att bedriva vår verksamhet (såsom, men inte begränsat till; entreprenörer, transportbolag, materialleverantörer, bokföringsarbete, och drift av webbplatsen, hosting etc).

– Vid husköp överlämnar vi vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare.

– Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå vid kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett syfte för behandlingen.

Vid ett avtal sparar vi dina uppgifter i minst 10 år enligt bokföringslagen samt enligt konsumentköplagen i avseende för tex garantiärenden.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Du bestämmer själv över dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES kan du kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dina rättigheter kring personuppgiftshantering.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy uppdateras löpande med information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. Den senaste versionen hittar du på www.intressantahus.se.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv in ditt sökord och klicka på enter