Vår process

Vi arbetar med en liten fast, familjär organisation tillsammans med ett stort nätverk för produktion och entreprenad. Vi arbetar för att ha noll fel i våra byggprojekt, ge­nom att följa en noggrann process för beställning och kontroll.

Huskollektion

1. Kundmöte

Vi träffas och diskuterar förutsättningarna för ditt husprojekt.

2. Avtal

Vid delad entreprenad tecknas ett köpeavtal på husleveransen. Vid totalentreprenad tecknas ett entreprenadkontrakt på både leverans och entreprenad.

3. Bygglovsansökan

Vi tar fram bygglovsritningar på planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan med husets placering. Ritningarna tillsammans med en ansökan skickas in till byggnadsnämnden.

4. Materialval

Under tiden bygglovsansökan hanteras av din kommun träffas vi för att diskutera era materialval. Tillsammans med en av våra köksdesigners presenteras ritningar på kök och klädvård.

5. Beviljat bygglov

Bygglov blir normalt beviljat inom cirka 10 veckor.

6. Avrop

Alla beslut på ditt hus är tagna. En tillverkningsorder signeras och en tidplan upprättas för projektet. Det är cirka 20 – 25 veckor till husleverans.

7. Tekniskt samråd

Cirka tio veckor innan leverans träffas vi tillsammans på kommunen för ett tekniskt samråd. Inför mötet tar Intressanta Hus fram en energiberäkning samt de bygghandlingar som behövs. Efter tekniskt samråd lämnar kommunen startbesked.

8. Entreprenadtid

Från att huset levereras är det cirka 25 veckor till slutbesiktning. Under entreprenadtiden träffas vi tillsammans fyra till fem gånger för byggmöten och uppföljning.

9. Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt inför slutbesiktningen.

10. Slutbesiktning

När huset är klart utförs en slutbesiktning. Här bedömer en oberoende besiktningsman om allt är korrekt utfört enligt avtalet.

11. Överlämnande

Välkommen till ditt Intressanta Hus!

Kundspecifikt

1. Kundmöte

Vi träffas och diskuterar förutsättningarna för ditt husprojekt.

2. Letter Of Intent

Vid ett kundspecifikt hus så skriver vi ett Letter of intent (avsiktsförklaring) som har för avsikt att leda till ett köpeavtal alternativt ett entreprenadkontrakt.

3. Designförslag

Cirka två till tre veckor efter signerat Letter of intent presenterar vi ett designförslag efter de önskemål som diskuterats.

4. Offertpresentation

Cirka två till tre veckor efter accept på designförslag presenterar vi en offert.

5. Avtal

Vid delad entreprenad tecknas ett köpeavtal på husleveransen. Vid totalentreprenad tecknas ett entreprenadkontrakt på både leverans och entreprenad.

6. Bygglovsansökan

Vi tar fram bygglovsritningar på planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan med husets placering. Ritningarna tillsammans med en ansökan skickas in till byggnadsnämnden.

7. Materialval

Under tiden bygglovsansökan hanteras av din kommun träffas vi för att diskutera era materialval. Tillsammans med en av våra köksdesigners presenteras ritningar på kök och klädvård.

8. Beviljat bygglov

Bygglov blir normalt beviljat inom cirka 10 veckor.

9. Avrop

Alla beslut på ditt hus är tagna. En tillverkningsorder signeras och en tidplan upprättas för projektet. Det är cirka 20 – 25 veckor till husleverans.

10. Tekniskt samråd

Cirka tio veckor innan leverans träffas vi tillsammans på kommunen för ett tekniskt samråd. Inför mötet tar Intressanta Hus fram en energiberäkning samt de bygghandlingar som behövs. Efter tekniskt samråd lämnar kommunen startbesked.

11. Entreprenadtid

Från att huset levereras är det cirka 25 veckor till slutbesiktning. Under entreprenadtiden träffas vi tillsammans fyra till fem gånger för byggmöten och uppföljning.

12. Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt inför slutbesiktningen.

13. Slutbesiktning

När huset är klart utförs en slutbesiktning. Här bedömer en oberoende besiktningsman om allt är korrekt utfört enligt avtalet.

14. Överlämnande

Välkommen till ditt Intressanta Hus!

Låter det intressant?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv in ditt sökord och klicka på enter