Vår process

Vi arbetar med en liten fast, familjär organisation tillsammans med ett stort nätverk för produktion och entreprenad. Vi arbetar för att ha noll fel i våra byggprojekt, ge­nom att följa en noggrann process för beställning och kontroll.

Huskollektion

1. Kundmöte

Vi träffar dig och diskuterar förutsättningarna för ditt husköp.

2. Offert

Inom ca 1-2 veckor träffas vi och går igenom en skarp offert på huset och de ingående delarna som ska vara med i offerten.

3. Accept

Vid delad entreprenad tecknas ett köpeavtal på husleveransen. Vid totalentreprenad tecknas ett entreprenadkontrakt på både leverans och entreprenad.

4. Bygglovsansökan

Vi tar fram bygglovsritningar på planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan med husets placering. Ritningarna tillsammans med en ansökan skickas in till byggnadsnämnden.

5. Inredningsval

Under tiden bygglovsansökan hanteras av din kommun jobbar vi vidare med alla dina inredningsval. 3D-ritningar på kök och klädvård tas fram för godkännnade.

6. Bygglov

Bygglov blir beviljat inom cirka 10 veckor.

7. Slutlig avstämning/Tillverkningsorder

Alla beslut på ditt hus är tagna. Tillverkningsorder skrivs på och en tidplan upprättas för projektet. Mark och grundarbete påbörjas och det är cirka 12 – 15 veckor till husleverans. Konstruktion, installationsritningar samt försäkringar beställs.

8. Tekniskt samråd

Cirka 3 veckor efter beviljat bygglov och färdig tillverkningsorder träffas vi tillsammans på kommunen för ett tekniskt samråd. Inför mötet tar Intressanta Hus fram en energiberäkning samt de bygghandlingar som behövs. Efter tekniskt samråd lämnar kommunen ett startbesked.

9. Entreprenadtid

Från att husleveransen kommit är det cirka 25 veckor till slutbesiktning.

10. Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid.

11. Slutbesiktning

När allt är färdigbyggt utförs en slutbesiktning. Vid den bedömer en besiktningsman om allt är utfört enligt kontraktet mellan dig och Intressanta Hus, och om arbetet är fackmässigt utfört.

12. Inflyttningskalas

Kundspecifikt

1. Kundmöte

Vi träffar dig och diskuterar förutsättningarna för ditt husköp.

2. Letter Of Intent

Vill ni rita upp ett eget hus tillsammans med någon av våra arkitekter så skriver vi ett Letter Of Intent (avsiktsförklaring) som har för avsikt att leda till ett köpeavtal/entreprenadkontrakt.

3. Designförslag

2 veckor efter ert första möte med arkitekten får ni ett designförslag efter de önskemål som diskuterats.

4. Presentation

Vår säljare presenterar ett förslag och ett överslagspris.

5. Accept 1:1

Accept på designförslag samt prisbild.

6. Offert

Eventuell revidering/justering på ritning. 1-2 veckor efter accept på designförslag får ni en skarp offert.

7. Accept 1:2

Vid delad entreprenad tecknas ett köpeavtal på husleveransen. Vid totalentreprenad tecknas ett entreprenadkontrakt på både leverans och entreprenad.

8. Bygglovsansökan

Vi tar fram bygglovsritningar på planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan med husets placering. Ritningarna tillsammans med en ansökan skickas in till byggnadsnämnden.

9. Inredningsval

Under tiden bygglovsansökan hanteras av din kommun jobbar vi vidare med alla dina inredningsval. 3D-ritningar på kök och klädvård tas fram för godkännnade.

10. Bygglov

Bygglov blir beviljat inom cirka 10 veckor.

11. Slutlig avstämning/Tillverkningsorder

Alla beslut på ditt hus är tagna. Tillverkningsorder skrivs på och en tidplan upprättas för projektet. Mark och grundarbete påbörjas och det är cirka 12 – 15 veckor till husleverans. Konstruktion, installationsritningar samt försäkringar beställs.

12. Tekniskt samråd

Cirka 3 veckor efter beviljat bygglov och färdig tillverkningsorder träffas vi tillsammans på kommunen för ett tekniskt samråd. Inför mötet tar Intressanta Hus fram en energiberäkning samt de bygghandlingar som behövs. Efter tekniskt samråd lämnar kommunen ett startbesked.

13. Entreprenadtid

Från att husleveransen kommit är det cirka 25 veckor till slutbesiktning.

14. Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid.

15. Slutbesiktning

När allt är färdigbyggt utförs en slutbesiktning. Vid den bedömer en besiktningsman om allt är utfört enligt kontraktet mellan dig och Intressanta Hus, och om arbetet är fackmässigt utfört.

16. Inflyttningskalas

Egen arkitekt

1. Kundmöte

Vi träffar dig och diskuterar förutsättningarna för ditt husköp.

2. Offert

Inom ca 1-2 veckor träffas vi och går igenom en skarp offert på huset och de ingående delarna som ska vara med i offerten.

3. Accept

Vid delad entreprenad tecknas ett köpeavtal på husleveransen. Vid totalentreprenad tecknas ett entreprenadkontrakt på både leverans och entreprenad.

4. Bygglovsansökan

Vi tar fram bygglovsritningar på planritning, fasader, sektioner samt en situationsplan med husets placering. Ritningarna tillsammans med en ansökan skickas in till byggnadsnämnden.

5. Inredningsval

Under tiden bygglovsansökan hanteras av din kommun jobbar vi vidare med alla dina inredningsval. 3D-ritningar på kök och klädvård tas fram för godkännnade.

6. Bygglov

Bygglov blir beviljat inom cirka 10 veckor.

7. Slutlig avstämning/Tillverkningsorder

Alla beslut på ditt hus är tagna. Tillverkningsorder skrivs på och en tidplan upprättas för projektet. Mark och grundarbete påbörjas och det är cirka 12 – 15 veckor till husleverans. Konstruktion, installationsritningar samt försäkringar beställs.

8. Tekniskt samråd

Cirka 3 veckor efter beviljat bygglov och färdig tillverkningsorder träffas vi tillsammans på kommunen för ett tekniskt samråd. Inför mötet tar Intressanta Hus fram en energiberäkning samt de bygghandlingar som behövs. Efter tekniskt samråd lämnar kommunen ett startbesked.

9. Entreprenadtid

Från att husleveransen kommit är det cirka 25 veckor till slutbesiktning.

10. Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid.

11. Slutbesiktning

När allt är färdigbyggt utförs en slutbesiktning. Vid den bedömer en besiktningsman om allt är utfört enligt kontraktet mellan dig och Intressanta Hus, och om arbetet är fackmässigt utfört.

12. Inflyttningskalas

Låter det intressant?

Skriv in ditt sökord och klicka på enter