Vi utmanar den svenska småhusindustrin

Att bygga hus med oss ska vara en rolig upplevelse. Vi kan tack vare vår breda kompetens och långa erfarenhet erbjuda bästa möjliga resa fram till ett färdigt hus.

Samma projektledare genom hela processen

Med hjälp av våra säljare/projektledare tror vi på en förtroenderik relation mellan er som kund och oss som husleverantör. Ni har kontakt med er säljare/projektledare under hela byggprocessen vilket bidrar till en tydlighet och tillit som vi värdesätter högt. I organisationen bakom säljaren/projektledaren finns sedan ett team med ett gemensamt intresse för arkitektur och design.

Garantier och försäkringar

När du bygger hus tillsammans med oss ingår ett antal försäkringar som gör att du kan känna dig helt trygg under projektets gång. Med hjälp av Gar-Bo Försäkring AB ingår både en 2-årig färdigställandeförsäkring samt en 10-årig nybyggnadsförsäkring.

Nollvision

Vår vision är att ha en slutbesiktning helt utan anmärkningar vid överlämnandet. Mycket av jobbet handlar om att kontinuerligt se till att tidplan hålls och att alla entreprenörer har förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. Därför har vi en entreprenadansvarig som ser till att ert projekt rullar på som det ska. Utöver detta genomförs även följande besiktningar inför ett överlämnande av ert nya hus.

1. Internbesiktning
Vår projektledare och entreprenadansvarige genomför en internbesiktning där man tillsammans med entreprenörerna går igenom huset för att upptäcka eventuella anmärkningar i tid.

2. Kontrollbesiktning
Gar-Bo Försäkring AB utser en opartisk besiktningsman som tillsammans med er som kund och övriga representanter går igenom huset inför den avslutande slutbesiktningen.

3. Slutbesiktning
Samma besiktningsman utför sedan slutbesiktningen tillsammans med er som kund och övriga representanter. Besiktningen mynnar sedan ut i ett besiktningsprotokoll där vi förhoppningsvis nått vår nollvision.

Branschorganisationen TMF

Intressanta Hus är ett medlemsföretag i branschorganisationen TMF. Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som branschen arbetar efter.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv in ditt sökord och klicka på enter