Samtyckestext

Jag samtycker till att Intressanta Hus Sverige AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som beskrivs nedan.

Intressanta Hus Sverige AB vill samla in och behandla vissa uppgifter om dig själv. Intressanta Hus Sverige AB skulle vilja behandla dina personuppgifter för att leverera SF-biljetter till dig och undersöka vår kundnöjdhet.

Uppgifterna samlas in när du skickar in detta formulär. Uppgifter du lämnar till oss är formulärsvar, namn & e-postadress.

Intressanta Hus Sverige AB delar inte med dina uppgifter till någon tredje part.

Personuppgifterna behandlas inom EU/EES. Uppgifterna sparas så länge vi utför kundnöjdhetsundersökningar eller till dess att du återkallar samtycket.

Dina rättigheter

Du kan kontakta Intressanta Hus Sverige AB för att få information om vilka uppgifter som behandlas. En sådan kopia är gratis. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de skall rättas eller raderas. Du har även rätt att begära att dina uppgifter skall raderas (rätten att bli bortglömd) om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlats in eller samt att få ut de personuppgifter som du lämnat Intressanta Hus Sverige AB. Kontakta oss på info@intressantahus.se

Avsluta ditt samtycke

Önskar du att vi tar bort dina uppgifter kan du när som helst avanmäla dig genom att maila info@intressantahus.se

Om du har några frågor kring dataskydd eller integritet, är du välkommen att kontakta oss på info@intressantahus.se

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Skriv in ditt sökord och klicka på enter